• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

PostHeaderIcon ליצנים רפואיים - פרויקט רופאי חלום

'רופאי חלום' הינו פרויקט חלוצי הפועל לשילוב והטמעת הליצנות הרפואית כחלק ממערך הטיפול הניתן בבתי חולים בישראל. מאז ייסודו בשנת 2002, הצטרפו בכל שנה בתי חולים נוספים וצוות הליצנים הוגדל כך שכיום מופעל הפרויקט ב-20 מרכזים רפואיים בהם פועלים 70 ליצנים רפואיים בעיקר במחלקות הילדים. ליצניים רפואיים עושים עבודה אדירה המאפשרת שיפור איכות חייהם של חולים רבים.

חזון 'רופאי חלום' הוא להרחיב את הפרויקט ולאפשר לכל מטופל לקבל שרות חיוני זה בכל מוסד רפואי ישראל. מהבחינה המקצועית, מקדם הפרויקט את הפיכתה של הליצנות הרפואית (Clowning Therapy) למקצוע פארא-רפואי מוכר ומתוקנן, המבוסס על הכשרה אקדמית מתאימה. ביסוס המקצוע יתאפשר תודות לפיתוח המחקר האקדמי ויצירת קהילה מקצועית העוסקת בתחום זה, דוגמת קבוצת 'רופאי חלום'.

לקידום הגשמת חזון זה, פתח הפרויקט בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה, מסלול לימודים ייחודי לתואר ראשון בליצנות רפואית. ההצלחה אף אפשרה את פתיחתו של מסלול המשך לתואר שני. אנחנו רוצים כמה שיותר ליצנים רפואיים שיעשו עבודת קודש.

הגשמת החזון של פרויקט 'רופאי חלום' בארץ תשמש אבן דרך ודוגמא להתפתחות הליצנות הרפואית בעולם כולו.

המשך....


 
AddThis Social Bookmark Button

סטודיו ברנע בניית אתרים